Elif Şafak “Araf”

coverAraf Elif Şafakın 2004 –cü ildə ingilis dilində qələmə aldığı 5–ci romanıdır.Əsərlərində adətən osmanlı türkcəsindən istifadə etməyi sevən yazıçının bu kitabıda digərlərindən sadə dil və üslübü ilə fərqlənir. İlk öncə kitabın adı ilə başlamaq istəyirəm, arafın mənası nədir? Araf Islamda cənnət və cəhənnəm arasındakı təpənin adıdır. Yəni günah və səvabları bərabər olanların gözlədiyi yerdir. Romanı oxuyarkən bu adın kitaba nəyə görə verildiyini də anlamaq çətin olmur.

Read more